حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک ملی بورس و اوراق بهادار 1 حساب جاری 108743900001
بانک پارسیان میرداماد غربی 1030/5 سپرده کوتاه مدت 810-6680-8
بانک سپه میرداماد 1349 سپرده کوتاه مدت 22147482
بانک تجارت ونک 1049 سپرده کوتاه مدت 268800794
بانک ملت گاندی 65284 سپرده کوتاه مدت 4967951980
بانک گردشگری مرکزی 110 سپرده کوتاه مدت 1109951454201
بانک اقتصاد نوین میدان ونک 155 سپرده کوتاه مدت 155-850-5195537-1