صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۰۷۵)% (۰.۱۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ %۲.۵۹۷ %۱.۰۸۶
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ %۱۸.۴۷۱ %۱۳.۴۶۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ %۰.۷۸۳ (۲.۴۸۴)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۴.۲۴)% (۸.۴۰۲)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ %۹.۴۲ %۱.۰۱۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ %۵۰۳.۰۳۶ %۳۵۸۵.۸۹۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۰۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۵۷)% (۹.۵۵)%