صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰ ۳.۶۳ ۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۱۰۰) ۰ (۱۰۰) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۱۸.۸۱ ۲۸۲.۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۰۴ ۲.۴۶ ۴,۲۰۴.۹۲ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۸۹ ۲.۱۶ ۲,۴۱۵.۲۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۳ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۱۵ ۲.۴۸ ۶,۳۷۲.۲۳ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۳) (۰.۸۳) (۶۶.۸۷) (۹۵.۱۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۹ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۰۸ ۲.۰۸ ۴,۹۱۹.۶۷ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۳۵) (۰.۷۲) (۹۹.۲۹) (۹۲.۹)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۵۳ ۲.۳۶ ۲۵,۰۹۱.۷۶ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷