صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۲۷ ۰.۷۵ ۱۶۴.۹ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰ (۰.۱۶) (۱.۲۳) (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۲۸) ۰.۰۱ (۶۴.۲۸) ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۰۴ ۱.۶۷ ۴,۳۱۳.۳۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۴۸ ۱۴۶.۹۷ ۴۶۸.۴۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۷۵.۰۵ ۱۲۵.۵۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۰۳) ۰.۰۶ (۹.۸۱) ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۲۳) (۰.۱۴) (۵۷.۲۷) (۳۹.۲۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۳۷) (۰.۴۶) (۷۴.۱۶) (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۰۱) ۰.۴۶ (۲.۱۹) ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۱ ۰.۴۲ ۲.۳۴ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۱۱) ۰ (۳۲.۱۴) ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰