صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۰۸) (۰.۱۴) (۲۳.۹۸) (۴۰.۰۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ ۰.۵۵ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۴۲ ۰.۱۸ ۳۶۶.۴۹ ۹۲.۸
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ (۰.۰۲) (۰.۰۷) (۷.۷۳) (۲۱.۷)
۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۴۷ ۰.۲۸ ۴۴۴.۰۲ ۱۸۰.۲
۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱.۷۹ ۰.۸۳ ۶۴,۳۳۹.۳۵ ۱,۹۳۱.۶۱
۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۲.۲۱) (۱.۴۵) (۹۹.۹۷) (۹۹.۵۲)
۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۰.۶۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۲۹ ۰.۲۲ ۱۹۰.۳۷ ۱۲۵.۷۴
۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱۱۸.۱۴ ۷۹.۰۸
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (۱.۱۱) (۰.۷۷) (۹۸.۲۷) (۹۴.۱۱)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ (۰.۵۷) (۰.۴۹) (۸۷.۷۵) (۸۳.۲۱)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۴۸ ۰.۸۳ ۴۷۳.۷۶ ۱,۹۴۳.۲۹
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ ۱.۵۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۷۱ ۰.۴۷ ۱,۲۰۵.۸۲ ۴۵۴.۵۶
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱.۶ ۱.۲۹ ۳۲,۶۲۲.۷۱ ۱۰,۸۱۰.۱۴