صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۷۹ ۱.۰۸ ۱,۶۵۳.۱۹ ۵,۰۳۱.۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۶۵ ۰.۹۷ ۹۵۸.۹۶ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۱۴ ۱.۵۱ ۶,۱۲۲.۳۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۸۹ ۱.۵۸ ۲,۴۱۹.۰۵ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۹.۲ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۱۹.۹۹ ۵۹۹.۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۱) ۰.۱۹ (۴.۲۵) ۱۰۲.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۲ ۰.۴۸ ۱۰۶.۱۵ ۴۷۰.۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۶ ۱.۳ ۷۹۹.۳۵ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۴۳ ۱.۰۸ ۳۷۹.۷۹ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۹.۲۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۹.۲۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۱ ۰.۵۱ ۳۳۹.۸۲ ۵۴۵.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۱۴ ۰.۳۸ ۶۴.۵۷ ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱۹ ۰.۸۸ ۹۷.۰۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۱۵) ۰.۰۵ (۴۲.۳۷) ۱۹.۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱) ۰.۲۱ (۳۱.۱) ۱۱۱.۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۶.۲۱ ۰