صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ ۱.۳۱ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ ۱.۳۵ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۱۶) (۰.۴۱) (۴۴.۹۹) (۷۷.۲۸)
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۵۹) (۰.۴۹) (۸۸.۶) (۸۳.۴۸)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۳۹ ۰.۰۸ ۳۱۹.۸۹ ۳۵.۴۱
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۳) (۰.۱۱) (۶۶.۶۶) (۳۴.۲۳)
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۸۵) (۱.۰۶) (۹۵.۵۸) (۹۷.۹۶)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۱.۰۴) (۰.۶۲) (۹۷.۷۸) (۸۹.۶)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۱ ۰.۱۷ ۴۲.۸۲ ۸۳.۶۸
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۸۲ ۲.۵۵ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۲۲ ۰.۹۳ ۸,۳۳۱.۰۷ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۴۴) (۰.۱۳) (۷۹.۸۴) (۳۸.۲۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۳۱۷.۶۷ ۲۲۵.۷۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۷۳.۳۵ ۲۹.۶۵
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۲.۵۳) (۱.۷۹) (۹۹.۹۹) (۹۹.۸۷)