صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۱) (۰.۲۲) (۶۷.۷۵) (۵۴.۵۷)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۷۲.۵۶ ۹۱.۷۹
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۶۸ ۲.۶۳ ۴۳,۹۳۶.۳۵ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۳ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱,۲۴۳.۶۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۱۷ ۰.۹۹ ۶,۹۰۴.۸۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۵۳ ۴.۳۶ ۳۱,۲۶۰,۳۸۰.۶۱ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۷۸ ۴.۴ ۷۷,۱۹۳,۳۲۹.۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۴ ۱.۷ ۱۵,۸۸۱.۹۳ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۹۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۸۹) (۱.۴) (۹۶.۱۵) (۹۹.۴۲)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۳۸) (۱.۹۱) (۹۹.۳۷) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۵۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۱۱) (۰.۴۱) (۳۳.۰۳) (۷۷.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۲.۰۹) (۴.۳۶) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۴ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۷۷ ۱.۸۸ ۱,۵۳۷.۶۶ ۸۹,۴۶۳.۱۹