صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۴۸ ۰.۲۶ ۴۷۸.۲۶ ۱۵۷.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۲۷) (۲.۶۶) (۹۹.۰۷) (۹۹.۹۹)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۳ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۶۷ ۰.۲۱ ۱,۰۵۸.۳۹ ۱۱۸.۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۱.۳۳) (۳.۴۱) (۹۹.۲۴) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۳۷) (۱.۹۴) (۷۴.۰۵) (۹۹.۹۲)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱,۵۰۸.۸۸ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۲۲ ۲.۸۸ ۸,۲۸۴.۷۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۱۷ ۰ ۸۶.۱۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۵) (۰.۴۵) (۴۱.۶۹) (۸۰.۸۵)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۸۲) (۲.۰۱) (۹۵.۱۲) (۹۹.۹۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۹۸.۲۳ ۱۲۲.۲۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۹۲) (۲.۱۷) (۹۶.۵۸) (۹۹.۹۷)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۹ ۰.۳۶ ۴۱.۳۵ ۲۷۷.۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۵۷ ۰ ۶۹۴.۰۶ ۰