صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۲۷,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۳۷۲,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۸۷۷,۴۶۶,۹۳۳,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۱۷,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۰۷,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۰۶,۶۶۷
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۲۱۷,۷۶۵ ۲,۲۰۷,۶۶۳ ۹۹۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۸۷۷,۴۶۶,۹۳۳,۷۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۲۵۲,۱۰۶ ۲,۲۴۱,۹۷۵ ۹۸۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۱۰,۷۴۳,۱۲۴,۸۱۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۲۵۳,۵۶۷ ۲,۲۴۳,۴۱۵ ۹۷۰- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۳۲۸,۹۲۱,۷۳۸,۱۶۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۲۳۵,۴۶۳ ۲,۲۲۵,۳۸۶ ۹۵۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۱۰۱,۲۶۲,۸۴۳,۵۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۲۲۳,۹۳۱ ۲,۲۱۳,۹۰۷ ۹۴۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۵۶,۳۰۶,۰۲۳,۵۳۴
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۲۲۳,۴۹۸ ۲,۲۱۳,۴۷۵ ۹۳۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۵۰,۸۴۷,۶۷۶,۳۲۴
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۲۲۳,۰۶۷ ۲,۲۱۳,۰۴۳ ۹۱۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۴۵,۳۹۵,۶۴۴,۴۴۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲,۲۱۸,۸۲۸ ۲,۲۰۸,۷۹۸ ۹۰۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۸۹۱,۷۹۹,۱۱۳,۷۹۶
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۲۲۶,۱۱۳ ۲,۲۱۶,۰۳۸ ۸۹۱- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۸۳,۲۱۵,۷۳۷,۶۶۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲,۲۱۵,۴۳۲ ۲,۲۰۵,۴۲۱ ۸۷۸- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۸۴۹,۱۵۵,۳۱۶,۶۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲,۲۰۶,۲۲۶ ۲,۱۹۶,۳۲۵ ۸۵۴- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۷۳۴,۲۸۷,۷۹۵,۹۶۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۲,۲۲۵,۰۰۶ ۲,۲۱۴,۹۳۴ ۸۵۲- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۶۹,۲۷۸,۹۶۰,۳۶۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۲,۲۲۴,۵۷۷ ۲,۲۱۴,۵۰۶ ۸۳۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۶۳,۸۷۳,۶۱۱,۳۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲,۲۲۴,۱۵۰ ۲,۲۱۴,۰۷۹ ۸۲۶- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۷,۹۵۸,۴۷۴,۳۸۱,۸۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲,۲۲۹,۲۷۴ ۲,۲۱۹,۱۶۳ ۸۱۳- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۰۲۲,۶۷۶,۱۹۴,۸۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۲,۲۳۰,۵۹۷ ۲,۲۲۰,۴۳۲ ۷۹۹- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۰۳۸,۷۰۶,۲۷۸,۳۹۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲,۲۴۲,۶۶۸ ۲,۲۳۲,۴۰۱ ۷۸۷- ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۱۸۹,۸۳۶,۱۱۹,۸۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۲,۲۴۸,۷۱۴ ۲,۲۳۸,۳۴۱ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۲۶۴,۸۵۵,۸۹۵,۹۲۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۲,۲۴۸,۳۰۷ ۲,۲۳۷,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۲۵۹,۷۱۱,۷۰۳,۴۶۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲,۲۴۷,۹۰۰ ۲,۲۳۷,۵۲۷ ۰ ۰ ۱۳,۰۰۹,۳۲۴ ۰ ۳۸۱,۷۳۵ ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ ۲۸,۲۵۴,۵۷۳,۷۰۵,۷۱۹