صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد با استراتژی بازارگردانی است. با راه اندازی این صندوق اهداف زیر مدنظر می باشد:

  • حضور موثر نهادهای مالی کشور در بازار اوراق بهادار به منظور بازارگردانی شرکت های پذیرفته شده در جهت حمایت از بازار اوراق بهادار
  • افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و تحدید نوسان قیمت آن هابه گونه ای که به عنوان معامله گر روزانه تلقی نگردد.