صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۱ حساب جاری ۱۰۸۷۴۳۹۰۰۰۰۱
بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۰۳۰/۵ سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۶۶۸۰-۸
بانک سپه میرداماد ۱۳۴۹ سپرده کوتاه مدت ۲۲۱۴۷۴۸۲
بانک تجارت ونک ۱۰۴۹ سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۰۷۹۴
بانک ملت گاندی ۶۵۲۸۴ سپرده کوتاه مدت ۴۹۶۷۹۵۱۹۸۰
بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۵۱۴۵۴۲۰۱
بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵ سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۸۵۰-۵۱۹۵۵۳۷-۱