صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/08/07
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/08/07
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست