صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی ثبت مجمع مورخ 1400/07/27 (روزنامه رسمی)
منبع -
مقدمه آگهی ثبت مجمع مورخ 1400/07/28 (روزنامه رسمی)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست