صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1400/07/27 (تصویب صورت‌های مالی)
منبع تصمیمات مجمع مورخ 1400/07/27 (تصویب صورت‌های مالی)
مقدمه تصمیمات مجمع مورخ 1400/07/27 (تصویب صورت‌های مالی)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست