صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ ۲۷/۷/۹۲ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
سایز صفحه