صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی تصمیمات مجمع 94/09/08 صندوق توسعه
منبع -
مقدمه آگهی تصمیمات مجمع 94/09/08 صندوق توسعه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست