صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/23 بابت اصلاح اساسنامه
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست