صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی ثبت مجمع مورخ 1398/07/30 (روزنامه رسمی و کثیر الانتشار)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست