صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1399/04/30 (تغییرات امیدنامه)
منبع تصمیمات مجمع مورخ 1399/04/30 (تغییرات امیدنامه)
مقدمه تصمیمات مجمع مورخ 1399/04/30 (تغییرات امیدنامه)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست