صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۸۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3381 توسعه بازار سرمایه 1391/11/25 999,973 999,973 999,973 0 0 300,000 0 0 300,000 299,991,991,166
3382 توسعه بازار سرمایه 1391/11/24 999,979 999,979 999,979 0 0 300,000 0 0 300,000 299,993,644,708
3383 توسعه بازار سرمایه 1391/11/23 999,984 999,984 999,984 0 0 300,000 0 0 300,000 299,995,298,252
3384 توسعه بازار سرمایه 1391/11/22 999,990 999,990 999,990 0 0 300,000 0 0 300,000 299,996,951,801
3385 توسعه بازار سرمایه 1391/11/21 999,995 999,995 999,995 0 300,000 300,000 0 0 300,000 299,998,605,351